Poczucie bezpieczeństwa jest bardzo ważnym oraz masowo nagłaśnianym zagadnieniem. Dotyczy on ochrony naszego samopoczucia, mienia czy osób postronnych. Istnieją dosłownie wydziały na uczelniach które zajmują się bezpieczeństwem, takie jak np bezpieczeństwo wewnętrzne. Bywa to jeden z odmian bezpieczeństwa odnoszący się do zagrożeń i działań przeciwnych względem nich w ramach naszego Państwa. Bezpieczeństwo grupuje się na niemało grup. Klasyfikacja bezpieczeństwa przebiega mając na uwadze grunt jaki bezpieczeństwo zawiera oraz przez wzgląd relację do gruntu państwa. W początkowym przypadku obcujemy z bezpieczeństwem globalnym, dotyczącym całego świata a ponadto bezpieczeństwem międzynarodowym odnoszącym się do wszystkich okalających nas krajów. Prócz tego, będziemy mogli spotkać się z bezpieczeństwem dotyczącym określonego regionu, oraz dodatkowo z tzw. narodowym bezpieczeństwem. W kolejnym rodzaju klasyfikacji bezpieczeństwa wskazujemy bezpieczeństwo wewnętrzne, czyli w środku kraju, oraz zewnętrzne czyli poza granicami danego państwa. Bardzo istotnym problemem jest też bezpieczeństwo w organie gminy. Bezpieczeństwo w dużym stopniu umożliwia właściwa konfiguracja UTM Stormshield. Stormshield to przedsiębiorstwo dostarczająca odpowiedzi z gałęzi ochrony i bezpieczeństwa, takich jak różnorodnego rodzaju kody w typie firewall. Bezpieczeństwo gwarantuje również wizytacja NIK w instytucji gminy. NIK to instytucja, której właściwa nazwa to Najwyższa Izba Kontroli. Jest to najważniejszy narząd nadzoru RP.

Link: konfiguracja utm stormshield