Homo sapiens od początku swojej egzystencji odczuwał konieczność tworzenia. Nawet w czasie kamienia łupanego stwarzano malunki naskalne przedstawiające łatwe scenki rodzajowe, w jakich całkiem prawdopodobne, że brał w akcji twórca. W starożytności tworzono naczynia z gliny przedstawiające scenki rodzajowe.